De Lotusbloem is een prachtige bloem die uit de modder oprijst, zonder dat er nog een spatje modder aanzit. De modder is nodig om deze prachtige bloem tot bloei te laten komen.

In ons leven maken we allemaal omstandigheden mee, die moeilijk en confronterend zijn. Deze omstandigheden kun je vergelijken met de modder waaruit de Lotusbloem groeit. Als we de moeilijke omstandigheden niet wegduwen, maar in de ogen kijken, helpen ze ons om die prachtige Lotusbloem te worden.

Dan blijkt er onder de oppervlakte van het leven zoals we dat aanleren in deze wereld de kans ligt om deze prachtige Lotusbloem tot bloei te laten komen! Dus als we de bereidheid hebben om onze moeilijkheden onder ogen te zien en te doorgronden, blijken we een prachtige Lotusbloem te zijn.

In mijn eigen leven is het een lange en ook wel zware weg geweest. Maar de Lotusbloem bloeit nu en ik voel veel dankbaarheid om nu te voelen en doorzien wat het leven werkelijk te bieden heeft. Het is het allemaal zeker waard geweest. Nu gun ik anderen om hun eigen Lotusbloem te ontdekken en het is mijn passie om je hierin te inspireren!