Het ‘doel’ van het leven is het leven zelf. De werkelijkheid van het leven is het huidige moment. Hier, nu, gewaarzijn in jezelf. Als je aandacht helemaal in dit moment is, inclusief de gevoelens van binnen in je lichaam, blijkt dat alles wat je zocht er altijd al is. En dat het ophouden met zoeken ervoor zorgt dat je vervulling, harmonie, vrede en een gevoel van geluk binnenin jezelf ervaart.

Het blijkt dan dat het zoeken naar geluk ons er juist bij vandaan brengt. Het is van binnen en als we het buiten zoeken, in ervaringen, in dingen doen, dan zoeken we op de verkeerde plaats. Pas als het zoeken stopt en je kunt zijn, op de plaats waar je bent, op dit moment, vind je geluk, blijheid, harmonie, vrede van binnen en om je heen. Dit brengt een gevoel van diepe rust en vervulling.