English page

Be a Lotus wants to inspire and coach people who want to live in a pure en authentic way. I myself felt this from when I was young and I found a way. My most important inspiration is Advaita Vedanta, which comes from the Hindu tradition, but is not a religion. 

If you are looking for someone to coach you to live in a pure, authentic, honest way, I will be happy to do this. We can do this Online in sessions of one hour to five quarters of an hour. 

I also want to create a place for people, who want to live in a pure and honest way, to meet each other.

If you feel that you want to live in a pure and authentic way, you feel that you are different from most people in the world around you. Instead of adapting yourself, you can become aware of the power which is hidden in your deep longing for authenticity. If you can appreciate yourself as you are, your life becomes much more happy, joyful, with a deep rest and peace inside you.  You become aware of your qualities and your uniqueness and feeling these from within, you feel your strength and you can find your place in the world.

 You can contact me by pushing the button below and send me an email.

Het mooie van de individuele sessie bij Bea vind ik dat alles altijd bespreekbaar is. Er is nooit een oordeel, het is goed zoals het is. Ik ervaar het als warm en liefdevol dat alles er mag zijn. In mijn dagelijkse leven kan ik dit goed toepassen. De workshops die ik regelmatig volg ervaar ik telkens als een ontdekkingsreis.

J.S.

Bea heeft de afgelopen twee en een half jaar veel voor mij betekend.

Ik werd toen erg ziek en heb hulp gezocht bij Bea om mij bij dit langdurige ziekteproces mentaal te begeleiden; eerst in individuele sessies en later in een meditatiegroepje waarmee we nog steeds bij elkaar komen onder Bea’s bezielende leiding.

Bea is naast professioneel, warm en betrokken. Mijn ervaring is dat een “gewone” psycholoog niet voor elkaar krijgt wat Bea wel lukt; je kan je hart bij haar uitstorten maar ze helpt je ook om tot een vorm van acceptatie met je situatie te komen. Ik heb hierdoor geleerd om met mildheid naar mijn verdriet te kijken en het niet meer weg te stoppen (wat de pijn alleen maar erger maakt). De combinatie van gesprekken, meditatie en Bea’s warme persoonlijkheid maken dat ik het leven nog aan kan; ik ben ervan overtuigd dat ik anders zwaar depressief zou zijn geworden.

Sandra den Hartog