Als je met je aandacht in het huidige moment bent en er zijn geen gedachten over het verleden of de toekomst, ben je je Natuurlijk Zelf. Je Natuurlijk Zelf is Een met alles in de natuur, alles om je heen, een met het Universum. Er is een gevoel van harmonie, rust, blijheid, een gevoel van ‘het is goed’ en ‘alles wat ik nodig heb is al aanwezig’, een gevoel van vervulling.

Als er echter een moment komt waarop je, bijvoorbeeld doordat er zich een vervelend gevoel voordoet, het anders wilt hebben dan het is, ontstaat er een ‘ik’ of ‘ego’ dat het beter denkt te weten dan het leven. Het ego ontstaat op het moment dat je je vervelende gevoel wegduwt. Het wegduwen zorgt ervoor dat de stroming van energie in jou stopt. Dit gebeurt allemaal onbewust.

Tegelijk met ‘het anders willen’ en dus een ego dat ontstaat, ontstaat er een gevoel van afgescheidenheid. Dat wil zeggen, je voelt je niet meer een met de natuur en alles om je heen, maar ineens voel je je een afgescheiden individu. Op het moment dat je je een individu voelt, ontstaan ook gevoelens van eenzaamheid en een gevoel van angst en een gevoel van ‘ik’ tegenover een ander individu.

Zodra je je hier echter van bewust bent en je laat je gevoelens er zijn, ook de vervelende gevoelens, kan de energie weer gaan stromen in jou. Mijn ervaring is dat de vervelende gevoelens dan niet lang blijven, maar weer veranderen in andere gevoelens. Maar als ik onbewust vecht tegen de vervelende gevoelens, kunnen ze heel lang als ondertoon aanwezig blijven in alles wat ik doe.