Leven in het moment. Het huidige moment is de enige werkelijkheid. Ons denken gaat altijd over het verleden of over de toekomst. Het verleden is er niet meer en van de toekomst weten we niet hoe die zal verlopen. Het enige wat overblijft is Nu, dit moment. Als je je gewaar bent van dit moment, open je je voor de werkelijkheid, die dieper is dan de gedachten. De gedachten beperken de werkelijkheid. Het is zelfs zo dat ons brein de werkelijkheid niet kan bevatten. Ons brein is daar te beperkt voor.

Als we openen voor dit moment, blijkt dat er tijdloosheid is en blijheid en een diep gevoel van tevredenheid. Al onze zorgen en problemen, blijken zorgen van onze ‘mind’ te zijn, van onze gedachten. Als we diep ontspannen in het huidige moment, lossen de zorgen op en verschijnen bovendien antwoorden op onze vragen. Omdat we ontspannen, staan we daar open voor. Op het moment dat we ‘in gedachten zijn’, kunnen we de oplossing niet waarnemen.

In werkelijkheid ontvouwt het leven zich. Het openbaart zich stap voor stap aan ons. Als we ons ervoor openen. Meditatie is een middel om dit te trainen. Om naar onze gedachten te kijken, maar ook naar onze gevoelens. De gedachten en gevoelens waar te nemen, ze niet te serieus te nemen, maar ze ook niet weg te duwen. Op deze manier ‘voeden’ we de gedachten en gevoelens niet meer en maken we ruimte voor het huidige moment. Belangrijk daarbij is dat we geen oordeel hebben over onze gedachten en gevoelens. En dat onze hele houding naar onszelf een houding van acceptatie en waardering is.

Want het leven heeft ons precies zo ‘gemaakt’, als de bedoeling is. En alles wat we meemaken in ons leven is precies wat we nodig hebben om bij onszelf te komen. Als er een diepe rust is over alles wat er door ons heen gaat, zijn we thuis bij onszelf en is het leven ontspannen en ervaren we een diepe tevredenheid over het leven.